Władze hufca

Komendant Hufca:

phm Michał Maćków

Komenda Hufca:

hm. Zdzisław Łatko – skarbnik hufca
hm. Rafał Ćwikowski – członek komendy ds. pracy z kadrą
hm. Barbara Łatko – członkini komendy
hm. Barbara Wyrzykowska – członkini komendy
phm. Adrian Szczygieł – członek komendy

Komisja Rewizyjna Hufca:

pwd. Beata Garncarz – przewodnicząca Komisji
pwd. Renata Palińska
pwd. Agnieszka Ulejczyk