Ważny komunikat!

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w trosce o zdrowie nas wszystkich, zawieszamy wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Hufiec ZHP w Kątach Wrocławskich do dnia 31 marca 2020 roku z możliwością przedłużenia.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych w dużym stopniu zależy od nas samych, także przestrzegajmy podstawowych zasad higieny a także w miarę możliwości pozostańmy w domu do czasu poprawienia się sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *