Informacje o Hufcu

Logo Hufca:

Dane adresowe i kontaktowe:

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

Hufiec w Kątach Wrocławskich
ul. Zwycięstwa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel.+48 669 900 444, +48 667 505 888
e-mail: katy@zhp.pl
www: www.katy.zhp.pl

Dojazd:

Rachunek bankowy:

Bank: Bank Spółdzielczy
Nr konta: 80 9574 0005 2001 0000 0475 0001

Dane do faktury:

Nazwa: ZHP Chorągiew Dolnośląska,
Hufiec w Kątach Wrocławskich
Adres: ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP: 897-172-05-40

Pozostałe dane:

KRS: 0000264246
Regon: 020380949-00252
Polisa PZU S.A. nr DDF 1025 1062
Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki nr 333/10/2007

Związek Harcerstwa Polskiego jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Hufiec działa na terenach gmin Kąty Wrocławskie, Mietków i Kobierzyce.

Kontakt z administracją:

Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji: phm. Adrian Szczygieł / adrianszczygiel(at)gmail.com