Marzec 20 2019 12:55:35
Nawigacja
Łeba 2019

ZOBACZ
więcej informacji
1% dla ZHP
Sprawozdanie z wydatkowania środków z 1% w 2017 roku
Sprawozdanie
1% 2017
Facebook
Linki
Kolonia w Łebie 2018
ZAPRASZAMY NA 14-DNIOWY WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

w ŁEBIE nad MORZEM BAŁTYCKIM
w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Janina”
http://www.leba-janina.plKliknij TUTAJ, aby pobrać ulotkę.

WIĘCEJ INFORMACJI...
Betlejemskie Światło Pokoju
Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP w Kątach Wrocławskich
Uchwała nr 23 Komendy Hufca ZHP Kąty Wrocławskie
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2017r.
ws. zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca


Zgodnie z § 49 pkt 5 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017 uchwala się, co następuje:

Zwołać Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Kąty Wrocławskie na dzień 18 listopada. 2017r. godz. 10.00. Miejscem Zjazdu będzie siedziba Komendy Hufca przy ul. Zwycięstwa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.(budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu). Zjazd obradować będzie nad sprawami określonymi w § 49 ust. 2 pkt. 1-4 Statutu ZHP.

Komendant Hufca ZHP w Kątach Wrocławskich
phm. Michał Maćków


Zapraszamy serdecznie wszystkich instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze:

phm. Michał Maćków – komendant hufca
hm. Barbara Łatko – z-ca ds. programowych, drużynowa 2GZ „Pszczółki”
hm. Bogumiła Wyrzykowska – członek komendy hufca, drużynowa 6GZ „Leśna Gromada”, członek KSI
hm. Zdzisław Łatko – skarbnik hufca, drużynowy 7DH „Włóczykije”
hm. Rafał Ćwikowski – drużynowy 2 DW „Odkrywcy Nieznanego Świata”
phm. Ryszard Mróz – członek KRH, drużynowy 1GZ „Dzieci słońca”
phm. Adrian Szczygieł – członek komendy hufca, przewodniczący zespołu ds. promocji hufca, drużynowy 9DH „Żelazna Dziewiątka”
pwd. Teresa Musiał – namiestniczka harcerska
pwd. Anna Górniak – drużynowa 8 DSH „Iskierki”
pwd. Jolanta Brych – instruktorka komendy hufca,
pwd. Małgorzata Chwastyk – drużynowa 5 GZ „Krasnale”
pwd. Daria Fabjańczyk – członek komendy hufca
pwd. Edyta Grądkiewicz – drużynowa 1GZ „Dzieci Słońca”
pwd. Karol Gacek – kwatermistrz hufca
pwd. Jacek Michór – zastępca przewodniczącej KRH
pwd. Agnieszka Nawrocka – instruktorka komendy hufca
pwd. Gabriela Kołodka – instruktorka komendy hufca
pwd. Renata Palińska – przewodnicząca KRH
pwd. Joanna Wurszt – namiestniczka zuchowa
pwd. Beata Garncarz – drużynowa próbnej drużyny harcerskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej

Do pobrania:
Rozkaz L.11/2017
Uchwała nr 23 Komendy Hufca ZHP Kąty Wrocławskie

Rozkaz Komendanta Hufca L.8/2017

Kąty Wrocławskie, 1 września 2017r

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca w Kątach Wrocławskich


Rozkaz L. 8/2017


1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie Uchwały nr 11/X/2017 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 20 lipca 2017 r. podaję termin i miejsce zbiórki rejonu wyborczego nr 3 (Hufce Ziemi Dzierżoniowskiej, Kąty Wrocławskie, Łagiewniki). Zbiórka odbędzie się w dniu 28 września 2017 r (czwartek) o godzinie 17:00 w siedzibie Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej przy ul. H. Sienkiewicza 13 w Dzierżoniowie.

1.2. Informacje.
1.2.1 Celem zbiorki wyborczej jest wybór delegata na XL Zjazd ZHP.
1.2.2. Zgodnie z pkt. 10 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. Ordynacja Wyborcza ZHP podaję do wiadomości listę uczestników Zbiórki Wyborczej z Hufca ZHP w Kątach Wrocławskich z czynnym prawem wyborczym:
phm. Michał Maćków – komendant hufca
hm. Barbara Łatko – z-ca ds. programowych, drużynowa 2GZ „Pszczółki”
hm. Bogumiła Wyrzykowska – członek komendy hufca, drużynowa 6GZ „Leśna Gromada”, członek KSI
hm. Zdzisław Łatko – skarbnik hufca, drużynowy 7DH „Włóczykije”
hm. Rafał Ćwikowski – drużynowy 2 DW „Odkrywcy Nieznanego Świata”
phm. Ryszard Mróz – członek KRH, drużynowy 1GZ „Dzieci słońca”
phm. Adrian Szczygieł – członek komendy hufca, przewodniczący zespołu ds. promocji hufca, drużynowy 9DH „Żelazna Dziewiątka”
pwd. Teresa Musiał – namiestniczka harcerska
pwd. Anna Górniak – drużynowa 8 DSH „Iskierki”
pwd. Jolanta Brych – instruktorka komendy hufca
pwd. Małgorzata Chwastyk – drużynowa 5 GZ „Krasnale”
pwd. Daria Fabjańczyk – członek komendy hufca
pwd. Edyta Grądkiewicz – drużynowa 1GZ „Dzieci Słońca”
pwd. Karol Gacek – kwatermistrz hufca
pwd. Jacek Michór – zastępca przewodniczącej KRH
pwd. Gabriela Kołodka – instruktorka komendy hufca
pwd. Renata Palińska – przewodnicząca KRH
pwd. Joanna Wurszt – namiestniczka zuchowa
pwd. Wojciech Jarominiak – członek zespołu kwatermistrzowskiego hufca


Czuwaj!

phm. Michał Maćków


Pobierz Rozkaz L.8/2017 w formacie PDF.


Administracja 357,411 unikalne wizyty